رستوران های زنجیره ای لانـــــــــــــــیا Lania. Lania
جدیدترین محصولات
ساندویچ کباب مرغ
قیمت : 15000 تومان
ثبت خريد»
مرغ بريان پرتقالي
قیمت : 17000 تومان
ثبت خريد»
بال پرتقالي
قیمت : 14000 تومان
ثبت خريد»
Roma burger
قیمت : 13500 تومان
ثبت خريد»
sis kebabشیش کباب
قیمت : 25000 تومان
ثبت خريد»
موحلبی
قیمت : 5000 تومان
ثبت خريد»